X

Takip Edin


Facebook: Yeni Gelinlik Modelleri Takip Edin.


Yeni gelinlik Modelleri

Submitted by: Yönetici   Date: 2018-06-13 09:31

Vücudun yapı taşı olan hücreler ihtiyaç duydukları enerjiyi oksijenden sağlarlar. Akciğerler ise doku ve hücrelere kan yoluyla iletilen oksijenin soluk alma yoluyla vücuda dahil edilmesi ve kılcal kan damarlara geçmesi, organlardan kirli kanla gelen karbondioksidin soluk verme yoluyla dışarı çıkması ile görevlidir. Bu denli hayati bir işlevi olan akciğerleri tehdit eden önemli hastalıklardan biri de akciğer kanseridir. Akciğer kanseri belirtileri çoğunlukla son evreye kadar görülmez

Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanseri, diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi kanser hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda meydana gelir. Hastalıksız bir insan vücudunda hücreler, sadece yeni hücrelere ihtiyaç olduğunda çoğalır. Belirli etkenler sonucunda normal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla tümör adı verilen kitleler oluşur. Kitlelerin kötü huylu olması halinde kanser hastalığından söz edilebilir.

Akciğer kanseri yaşam süresi, kanserin hangi evrede olduğu ile yakından ilişkilidir. Akciğer kanseri evreleri 4 ana gruba ayrılır. İlk evrede kanser sadece akciğerlere, ikinci evrede ise göğüs bölgesine yayılmış durumdadır. Üçüncü evreye gelindiğinde ise kanser hücreleri yine göğüs bölgesi civarındadır ancak daha büyük tümörler gözlenir. Akciğer kanseri son evresinde ise kanser, çeşitli organlarda sıçramış durumdadır.

AKCİĞER KANSERİ NEDENLERİ

akciger kanseri nedenleri

1. Sigara kullanımı
Tüketilen her bir sigara akciğer kanserine yakalanma riskini artırır. Özellikle içerisinde bulunan kimyasallar, sigarayı diğer tüm tütün mamullerinden daha riskli kılar.

Nargile, pipo ya da puro kullanımı da akciğer kanserine sebep olabilir. Pasif içicilik olarak tabir ettiğimiz sigara tüketilen ortamlarda bulunma durumu da akciğer kanserine sebep olan faktörler arasında yer alır.

2. Asbest maddesi ve radon gazına maruz kalmak
Asbest, ısıya ve çoğu kimyasala dayanıklı, lifli bir mineraldir. Bu özelliğinden dolayı tekstil, inşaat, çimento, kimya ve kağıt endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan asbest maddesi, akciğer kanserine neden olduğu fark edilince birçok ülke tarafından yasaklandı. Ülkemizde de 2010 yılından bu yana yasak olan bu maddeye uzun yıllar boyunca maruz kalmış kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskleri yüksek.

Zehir bir endüstri gazı olan radon da akciğer kanserine neden olan faktörler arasında yer alıyor. Radon, radyoaktif uranyum atomunun doğal olarak parçalanması sonucu oluşur. Kendisi de radyoaktif bir özelliğe sahip olan radonun akciğerlerdeki dokularda birikmesi, kanseri hücrelerin oluşmasına sebep olur. Radon gazı havadan solunabilmesinin dışında daha çok toprak, kaya, maden gibi alanlarda yer alır.

3. Genetik yatkınlık
Genetik yatkınlık, diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinin nedenlerinde de öne çıkan bir faktör. Birinci derece akrabalarında akciğer kanseri geçmişi bulunan kişiler hayatlarının ilerleyen zamanlarında, başkalarına göre daha fazla kansere yakalanma riskine sahipler.

4. Diğer nedenler

 • Büyük şehirlerdeki hava kirliliği: Taşıtlardan ya da üretim tesislerinden yayılan zehirli gazlar yaşam alanları çevresinde birikerek hava kirliliği sorunun meydana getirir. Bu tehlikeli gazlara uzun süre maruz kalındığında akciğerlerde doku ölümlerine ve kanserli hücrelerinin oluşumuna şahit olunur.
 • Dizel yakıtların egzos dumanlarına maruz kalma: Dizel motorlardan çıkan partiküller akciğerlere nüfuz ederek tümör oluşturabilir.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Akciğer kanserinin diğer nedenleri

Akciğer kanserinin belirtileri, kanserin akciğerin neresinde yayıldığına ya da hangi aşamada olduğuna göre değişir. Aynı zamanda akciğer kanseri ilk aşamalarda hiçbir belirti göstermeden de yayılabilir. Bu kanser türünde genel olarak belirtiler standart kanser belirtileri gibi görülebilir.

Bunlar içerisinde aşağıdaki belirtilerin görülmesi ise doktora başvurma gerektiği anlamına gelmektedir.

Akciğer kanserinin belirtileri, kanserin akciğerin neresinde yayılmış olduğuna ya da hangi aşamada olduğuna göre değişir. Aynı zamanda ilk aşamada hiçbir belirtiye rastlanmadan da kanser hücreleri yayılabilir.

 • Geçmeyen öksürük
 • Göğüste ağrı
 • Omuzlarda başlayıp kolun dışına doğru yayılan ağrı (eğer kanser sinir hücrelerine sıçramışsa)
 • Seste kısıklık
 • Yutkunma zorluğu
 • Görüşte bulanıklık
 • Baş ağrısı
 • Vücut parçalarında hissizlik
 • Nöbet geçirme

Aşağıdaki belirtiler ise mutlaka kanser şüphesiyle doktora başvurulmasını gerektiren ciddi durumlardır.

 • Tükürükte kan görme
 • Sürekli devam eden solunum yolu hastalıkları
 • İnatçı öksürük
 • Nefes almada yaşanan güçlük
 • Sebepsiz kilo kaybı ve güçsüzlük

AKCİĞER KANSERİNİN TANI VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Yukarıdaki belirtilerini gösteren ve doktora başvuran hastalara uygulanan aşağıdaki yöntemler ile akciğer kanserine işaret eden bir bulgu olup olmadığı değerlendirilir.

 • Göğüs röntgeni: Akciğer filmi çekilerek kitle oluşumu kontrol edilir.
 • Tomografi: Filmden farklı olarak daha detaylı ve kesin tarama yapılır.
 • PET: Vücuda verilen ilaçlar yardımıyla tümör gelişen yerlerin tespiti sağlanır.
 • Kemik taraması: Tümörün kemiklere yayılıp yayılmadığı tespit edilir.
 • Biyopsi: Akciğerden şırınga ile parça alınarak ayrıntılı analiz yapılır.
 • Kan testi: Kandaki bağışıklık sistemi elemanları izlenir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

akciger kanseri tedavi

Kanser tedavisi için uygulanan yöntemler, hastanın yaşı, genel sağlık öyküsü, kanserin hangi evrede olduğu gibi faktörlere bağlı olarak planlanır. Başlangıç aşamasındaki kanser hastaları için yöntemlerden biri yeterli olurken kimi hastalara birkaç yöntemin birden uygulanmasına gereksinim duyulabilir.

1. Ameliyat
Kanserli tümörün cerrahi olarak alınması işlemidir. Ancak bunun için kanserin erken evrelerinde olunması şarttır. Ameliyat her zaman kesin tedavi anlamına gelmez. Çünkü kanser belirlenen alandan daha fazlasına yayılmış ve tümörlerin tamamı alınamamış olabilir.

2. Radyoterapi
Radyoterapi tedavisinde x-ışınları kullanılarak kanserli hücrelerin öldürülmesi hedeflenir. Bu yöntem cerrahi operasyona ihtiyaç duymadan özel makinelerle gerçekleştirilir. Ameliyat olamayacak durumda olan ya da tümörün yayıldığı alanlar ameliyatla ulaşılamayacak kadar derin olan hastalarda tercih edilir. Vakaların çoğunda tümörü küçültmek ya da büyümesini durdurmak hedeflenir. Bu sebeple çoğu zaman diğer tedavi yöntemleri ile beraber uygulanır.

3. Kemoterapi
Kemoterapi kanserli hücrelerin büyümesini engellemeye ve sayısını azaltmaya yarar, daha çok diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanır. Kemoterapi tedavisinde çok çeşitli ilaçlar kullanıldığı için bu ilaçların etkilerini bastıracak ilaçlar da tedavi programına dahil edilir. Bugüne kadar kullanılan ilaçlardan platinyum bazlı olanların akciğer kanseri tedavisinde daha etkili olduğu saptanmıştır.

4. İmmunoterapi
İleri seviyede akciğer kanseri olan hastalara uygulanan bir yöntemdir. Tedavi programının amacı, tümöre karşı mücadele eden bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Ancak ilaç çeşitliliği az ve pahalı bir tedavi yöntemidir.

YORUMLAR